Ett meddelande från Gävle moské/Stftelsen Al-rashideen

I Guds den nåderikes den barmhärtiges namn.
I strävan att upprätthålla Guds tjänster och samtidigt följa de lagar och bestämmelser som råder i vårt land så vill Gävle moské återuppta Fredagsbön förutsätter att den ska äga rum i det lilla bönerummet som finns i nedre våningen. Entrén till bönerummet är från parkeringen. Bönen kommer att utföras med ett begränsat antal bedjande som inte får överskrida 50 personer inklusive imamen, och detta med tanke på den rådande situationen gällande covid19 restriktioner. Vi vill härmed vädja till våra ärade medlemmar att hålla en rimlig distans mellan varandra när ni går in i lokalen och att respektera denna restriktion. Blir det fler än 50 personer som vill delta så kommer det att ordnas en annan omgång av fredagsbön och då efter att de som deltagit i den första omgången har hunnit gå ut ur byggnaden. Bönen kommer att vara kortfattad i både omgångarna. Om man bryter mot detta så riskerar man att bötfällas enligt gällande lagen. Dessutom kan moskén riskera i sådana fall en eventuell stängning. Vi ber er därför att visa hänsyn till allt detta och samarbeta på ett förnuftigt sätt för att skydda er själva och alla andra i vårt samhälle. Må Allah den allsmäktige skydda oss och skydda Sverige och andra länder under dessa svåra tider.

Leave a comment